De in het fokreglement genoemde gezondheidsonderzoeken zijn door de Raad van Beheer (RvB) gereglementeerd. Als gevolg daarvan mogen deze alleen worden uitgevoerd door dierenartsen, die daarvoor door de RvB zijn goedgekeurd. Die dierenartsen melden de uitslagen direct bij de RvB, die de uitslagen vervolgens publiceert.
De uitslagen zijn publiek.

Iedereen kan deze opzoeken in DutchDogData, een database van de RvB.