Nog maar 
17 Days
 om in te schrijven voor de WFRG Talentenjacht.
Iedereen
met een Flatcoated Retriever, ook als je geen lid bent, kan daaraan meedoen.

Tijdens de workingtest worden de honden beoordeeld op het afleggen van een aantal niet vooraf bekende proeven, welke nagebootste jachtsituaties zijn. Voor deelname op de diverse nivo's bestaan toelatingseisen. Het is niet toegestaan in te schrijven voor een lagere klassen dan waarvoor men zich ergens heeft gekwalificeerd (behoudens de genoemde uitzonderingen).

C-klasse

Ingeschreven kan worden door:

 • voorjagers met een hond met een C-diploma (club of SJP)
 • voorjagers met honden tot 18 maanden met een B-diploma, die nog niet wensen in te schrijven in de B-Klasse
B1-klasse

Ingeschreven kan worden door:

 • voorjagers met honden met een B-diploma (club of SJP), die voor het eerst in de B-klasse inschrijven
 • voorjagers die al eerder in de B1-klasse inschreven en die niet op basis van behaalde resultaten in de B2-klasse behoren in te schrijven
B2-klasse

Ingeschreven kan worden door:

 • voorjagers met honden die al eerder in de B2-klasse inschreven
 • voorjagers met honden met één of meerdere B1-diploma's die op eerdere Workingtesten in de B1-klasse tweemaal eindigden bij de eerste vijf
 • voor honden die opgegaan zijn voor het A-diploma maar dit niet hebben behaald
 • voorjagers met honden met één of meerdere A-diploma’s, die de leeftijd van 24 maanden nog niet bereikt hebben en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de A-klasse
 • voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging zijn gekwalificeerd met een kwalificatie ZG, G of CQN maar daarbij niet werden geplaatst bij de eerste drie
A-klasse

Ingeschreven kan worden door:

 • voorjagers met honden met een A-diploma
 • voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse vereniging bij de eerste drie zijn geëindigd met minimaal de kwalificatie ZG of driemaal een kwalificatie G of éénmaal een kwalificatie U hebben behaald.

Agenda

2018 kent de volgende workingtests

Datum
Regio/Plaats
vr 18 mei
C en B1
AlmkerkDe inschrijving is gesloten
za 19 mei
B2 en A
AlmkerkDe inschrijving is gesloten
za 10 november
C en B1
LochemInschrijving is gesloten
zo 11 november
B2 en A
LochemInschrijving is gesloten

Tarieven

Het tarief voor deelname in 2018 aan een WFRG Working Test is € 35,00 voor leden en € 45,00 voor niet-leden.

Reglement

Hieronder vindt u de beschrijving van de workingtest, zoals opgenomen in hoofdstuk 8 van het Jachtproeven reglement. U wordt uiteraard geacht van het volledige reglement op de hoogte te zijn.

art. 8.1
ALGEMEEN
Een Workingtest omvat een aantal proeven van kunstmatige aard, bij voorkeur vijf, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van situaties, zoals die in de jachtpraktijk of veldwedstrijden kunnen voorkomen.

art. 8.2
HET DOEL
Voorjagers in wedstrijd verband meer ervaring te laten opdoen in het voorjagen van hun hond in nagebootste jachtsituaties.

art. 8.3
DE PROEVEN
Een proef kan uit meerdere onderdelen bestaan. De proeven zullen op de dag zelf, kort voor de aanvang van de proeven, aan de voorjagers bekend worden gemaakt. Ook kan het voorkomen dat de proef ter plaatse door de keurmeester bekend wordt gemaakt. De keurmeesters die de proeven zullen keuren, zullen enige dagen voor de Workingtest inzage in de door hen te keuren proef/proeven krijgen.

art. 8.4
BEOORDELING VAN DE PROEVEN DOOR DE KEURMEESTERS
De proeven zijn zoveel mogelijk nagebootste jachtsituaties. De voorjager heeft, tenzij de proefopzet dit niet toelaat, de vrijheid zijn hond zo in te zetten en te ondersteunen net zoals hij dit op jacht of op een veldwedstrijd zou doen.

Aandachtspunten zijn;

 • gedrag op post
 • wijze van werken van de hond
 • wijze van voorjagen
 • correctheid van het apporteren

Uiteraard zal de combinatie voorjager/hond, die de proef met de minste hulp (ondersteuning/aanmoediging) uitvoert, de hoogste punten verdienen, maar op kleine spontane aanmoedigingen en beloningen zal niet overdreven worden gelet.
De hoeveelheid (zowel veelvuldigheid als luidheid) geluid (zowel stem als fluit) die de voorjager heeft menen te moeten gebruiken om zijn hond aanwijzingen te geven zal voor de keurmeester(s) bij de beoordeling van een proef meespelen.
Het heeft geen invloed op de beoordeling of de hond zittend of staand afgeeft.

art. 8.5
DE INDELING VAN DE PROEVEN
Elk onderdeel moet evenredig veel aandacht krijgen. Deze onderdelen zijn:

 • Appèl
 • Steadiness
 • Markeren en onthouden
 • Verloren apport
 • Waterwerk
 • Sleepsporen
 • Dirigeren ( voor B2- en A-klasse)

Diverse onderdelen kunnen in één proef verwerkt worden.
Per klasse is de maximum som van de proeven 100 punten, welke evenredig verdeeld zijn over het aantal proeven.

art. 8.6
DE DUMMY’S (zie ook hoofdstuk 3: art. 5 t/m 12)
Er wordt, tenzij anders aangegeven, gewerkt met standaard 500-grams dummy’s (groen of zwart/wit).

De organisatie van een evenement mag, na overleg met de afgevaardigde en/of het bestuur, afwijkende dummy’s (zowel qua vorm, als materiaal als gewicht) gebruiken die wel of niet bekleed zijn met vellen, veren of vlerken van volgens de Jachtwet bejaagbaar kleinwild, waterwild en overig wild.
Bij de B- en A-klasse kan er gebruik worden gemaakt van de dummylauncher, waarvan de dummy’s (plastic of canvas) geapporteerd moeten worden.
Sleepsporen met koud wild en/of dummy’s zijn toegestaan (zie art. 3.10).

art. 8.7
Tijdens Workingtesten kan er gebruik worden gemaakt van jachtgeweer, alarmpistool en dummylauncher.

art. 8.8
DE VERDELING VAN DE KLASSEN
Er zijn vier klassen.
De C-klasse, de B1-klasse, de B2-klasse en de A-klasse.
Inschrijving in een klasse vindt plaats op basis van eerder behaalde resultaten tijdens clubdiplomadagen en workingtesten georganiseerd door Nederlandse retrieverrasverenigingen of resultaten binnen ORWEJA verband behaald op KNJV-Jachthondenproeven, meervoudige apporteerproeven en veldwedstrijden.
De deelnemer is verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse. Indien tijdens of na de wedstrijd blijkt dat is ingeschreven in een onjuiste klasse volgt diskwalificatie en/of verwijdering uit de uitslag.

De klasse indeling is als volgt:

C-KLASSE

 • voor honden met één of meerdere C-diploma’s;
 • voor honden met één of meerdere B-diploma’s die de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de B-klasse.

VERDELING DER B-KLASSE

B1-KLASSE

 • voor honden met één of meerdere B-diploma’s die voor het eerst in de B-klasse inschrijven;
 • voor honden met één of meerdere B-diploma’s, die op grond van eerdere wedstrijdresultaten niet voldoen aan de eisen gesteld voor de B2-klasse.
 • voor honden met één of meerdere certificaten behaald in de startersklasse in de OWT.

B2-KLASSE

 • voor honden die eerder in de B2-klasse inschreven;
 • voor honden met één of meerdere B-diploma’s die op eerdere W orkingtesten in de B1-klasse tweemaal eindigden bij de eerste vijf;
 • voor honden met één of meerdere B-diploma’s die op meervoudige apporteerproeven op B-niveau tweemaal eindigden bij de eerste vijf;
 • voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging zijn gekwalificeerd met een kwalificatie ZG, G, of CQN maar daarbij niet werden geplaatst bij de eerste drie.
 • voor honden ouder dan 24 maanden die eerder bij Diplomadagen en KNJV-jachthondenproeven zijn opgegaan voor het A-diploma maar dit niet behaald hebben;
 • voor honden met één of meerdere A-diploma’s, die de leeftijd van 24 maanden nog niet bereikt hebben en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de A-klasse.
 • voor honden met één of meerdere certificaten behaald in de Novice-klasse in de OWT.

A-KLASSE

 • voor honden met één of meerdere A diploma’s;
 • voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging bij de eerste drie zijn geëindigd met minimaal de kwalificatie ZG, of driemaal een kwalificatie G of éénmaal een kwalificatie U behaald hebben.
 • voor honden met één of meerdere certificaten behaald in de Open Klasse in de OWT.

art. 8.9
EISEN PER KLASSE
Een aantal eisen die specifiek worden genoemd in de C-klasse gelden uiteraard ook voor de B- en A-klasse.

EISEN C-KLASSE

 • Appèl.
 • Komen.
 • Steadiness, rustig blijven zitten terwijl er dummy’s worden opgeworpen en er geschoten wordt.
 • Respecteren, met meerdere honden op post verblijven.
 • Volgen tijdens een voor de voetjacht.
 • Apporteeropdrachten met maximaal twee dummy’s, met uitzondering van die proeven, waarbij snelheid essentieel is. Dit zullen de proeven zijn met een speels karakter (scurry-achtig).
 • Bij markeeropdrachten mag de afstand (afhankelijk van het terrein) maximaal 40 meter zijn.
 • Bij markeerproeven met twee dummy’s moet de hoek tussen de dummy’s groter dan of gelijk zijn aan90 graden.
  Bij deze dubbele markeer moet de volgorde van binnenbrengen altijd willekeurig zijn.
 • Het verloren apport mag met twee dummy’s, die niet verder dan max. 20 meter in de dekking liggen;
  zo veel als mogelijk met tegenwind.
 • Waterwerk mag bestaan uit markeerapporten uit en over water.
 • Uit water mogen twee dummy’s geëist worden.
 • Over water moeten de dummy’s gemarkeerd kunnen worden.
 • De waterbreedte is maximaal tien meter.
 • De honden mogen de proeven zowel los als aangelijnd afleggen, uitgezonderd die proeven waar steadiness essentieel is en de proef met een aangelijnde hond niet beoordeeld kan worden. Bij de beoordeling zal de los voorgejaagde hond een hogere waardering krijgen.
 • De honden mogen de dummy’s zittend of staand afgeven.
 • Verleidingsdummy’s, d.w.z. dummy’s die tijdens het werk van de hond opgegooid worden, zijn alleen toegestaan wanneer zij op het moment worden toegepast dat de hond de dummy waarop hij was uitgestuurd, heeft gevonden en hiermee op de terugweg is.
 • Een verleidingsdummy moet tenminste 20 meter naast een terugkerende hond worden geworpen.
 • Sleepsporen tot een maximale lengte van 30 meter zonder haken getrokken met dood wild met aan het eind een schoon stuk wild. Bij voorkeur met zijwind.
  Het gebruik van het schietkonijn is niet toegestaan in de C-klasse.

EISEN B-KLASSE

 • Er mag met maximaal drie dummy’s per proef gewerkt worden, met uitzondering van die proeven, waarbij snelheid essentieel is. Dit zullen proeven met een speels karakter zijn.
 • Bij een markeeropdracht mag men, afhankelijk van de terreinomstandigheden, tot maximaal 70 meter gaan.
 • Bij een markeeropdracht met meerdere dummy’s mag dit niet meer dan 60 meter zijn.
 • Er kan een verplichte volgorde verlangd worden. De hoek tussen de dummy’s moet dan tenminste 90 graden zijn.
 • Verloren apporten mogen, afhankelijk van het terrein, tot max. 50 meter in een dekking. Dit bij alle windrichtingen.
 • Waterwerk kan bestaan uit dummy’s uit en over water.
 • Ongeziene dummy’s over water zijn toegestaan.
 • De maximale waterbreedte bij ongeziene dummy’s is 40 meter.
 • Verleidingsdummy’s mogen worden toegepast, als de hond met zijn apport op de terugweg is. De dummy moet tenminste op 10 meter naast de hond worden geworpen.
 • Ook mogen verleidingsdummy’s worden opgegooid voordat een hond moet worden uitgezonden op een verloren apport. De hoek tussen deze verleidingsdummy en de te apporteren dummy moet tenminste 90 graden zijn.
 • Springen over hindernissen kan worden verlangd.

SPECIFIEKE EISEN VOOR WAT BETREFT B1- EN B2-KLASSE

B1-KLASSE

 • De honden moeten de proeven onaangelijnd afleggen.
 • Sleepsporen tot een lengte van maximaal 75 meter en een haak maximaal, getrokken met koud wild met aan het eind een schoon stuk wild. Bij voorkeur met zijwind.
 • Het schietkonijn is toegestaan als verleiding voordat de hond moet worden uitgestuurd op een apport. De hoek tussen het schietkonijn en de te apporteren dummy moet tenminste 90 zijn.

B2-KLASSE:

 • De honden moeten de proeven onaangelijnd afleggen.
 • Sleepsporen tot een lengte van maximaal 125 meter met maximaal twee haken, getrokken met koud wild met aan het eind een schoon stuk wild.
 • Dirigeeropdrachten tot maximaal 75 meter zijn toegestaan.
 • Het schietkonijn is toegestaan als verleiding en ter markering van het begin van een sleepspoor.
 • Bij een markeeropdracht mag de maximale afstand 75 meter bedragen.

A-KLASSE:

 • Markeren. Bij een markeeropdracht met meerdere dummy’s mag de afstand maximaal 100 meter bedragen. De hoek tussen de dummy’s bij een markeeropdracht met verplichte volgorde moet tenminste 45 graden zijn.
 • Waterwerk. Maximale waterbreedte voor ongeziene dummy’s is 75 meter.
 • Verleidingen mogen in redelijkheid zowel voor als tijdens de apporten worden geworpen danwel neergelegd.
 • Dirigeren tot maximaal 125 meter.
 • Sleepsporen getrokken met koud wild met aan het eind een schoon stuk wild. Maximale lengte 300 meter, afhankelijk van de geaardheid van het terrein.
 • De honden in deze klasse moeten alle proeven ONAANGELIJND afleggen.
 • Het schietkonijn is toegestaan als verleiding en ter markering van het begin van een sleepspoor.

NOOT
De organisatie is gerechtigd om van bovenstaande 'Eisen per Klasse' af te wijken indien dat door bijvoorbeeld terreinomstandigheden noodzakelijk wordt geacht.