Een Koudwildtest is bedoeld om retrievers en hun voorjagers ervaring te laten opdoen met situaties die zich tijdens veldwedstrijden kunnen voordoen en om hun geschiktheid voor eventuele deelname daaraan te testen.

Daartoe worden, met gebruik van koud wild, verschillende veldwedstrijdvormen nagebootst.
De koudwildtest heeft een informatief karakter en is nadrukkelijk géén wedstrijd, maar een test.

 

Voorwaarden voor deelname aan een koudwildtest zijn:

  • deelname staat enkel open voor retrievers;
  • de hond dient van (minimaal) goed B1/Starters-niveau en enigszins dirigeerbaar te zijn;
  • de hond dient op de datum van deelname minstens 1,5 jaar en ten hoogste 3,5 jaar te zijn;
  • de hond moet zonder problemen alle bij wet toegestane haar- en veerwild apporteren;
  • de hond moet beslist steady zijn (geen piepende, blaffende of jankende honden);
  • de hond mag niet hard in de bek zijn;
  • de hond mag nog geen veldwerkcertificaat hebben gehaald;
  • de voorjager moet lid zijn van de WFRG, of een andere erkende retrieververeniging.

Enige ervaring in de praktijkjacht strekt tot aanbeveling, maar is geen voorwaarde voor deelname.

 

Honden die ernstige fouten vertonen (zoals zeer slordig apporteren, wild weigeren, wild aanvreten, hard in de bek zijn en/of hinderlijk piepen of janken), kunnen door de organisatie en/of keurmeesters van verdere deelname worden uitgesloten.

Tijdens de koudwildtest wordt deelname aan een veldwedstrijd (en dus een jachtpraktijkdag) gesimuleerd. Van voorjagers wordt daarom verwacht dat zij zich gedragen alsof zij op een echte veldwedstrijd zijn.
De gedragsregels voor veldwedstrijden en jachtpraktijkdagen zijn beschreven in Hoofdstuk 16 van het Jachtproevenreglement.

De honden worden individueel beoordeeld op hun geschiktheid voor eventuele deelname aan veldwedstrijden.
Er wordt géén rangschikking opgesteld.