De Duo-wedstrijd is een workingtest waarbij twee retrievers met hun voorjagers samen een team vormen.

De wedstrijd bestaat uit vijf proeven met elk drie apporten. Met uitzondering van een eventuele sleep wordt er gebruik gemaakt van standaard dummy's. Van de in totaal vijftien apporten mogen er per hond maximaal acht worden binnengebracht. Het is aan de voorjagers om te bepalen welke hond waarop wordt ingezet. Inzicht van de voorjagers in de proefonderdelen, waarbij zij gebruik maken van de sterke punten van de afzonderlijke honden, is van essentieel belang. Het zoveel en zo correct mogelijk binnenbrengen van de apporten is uiteindelijk bepalend voor de einduitslag.

De Duo-wedstrijd is een experiment, waarvan in de praktijk zal blijken of het al dan niet aanslaat. In dit kader is ook de regelgeving (nog) niet uitputtend uitgewerkt. Waar nodig zal worden teruggegrepen op het Jachtproevenreglement.


De Duowedstrijd kent 2 klassen:

  • De B1/C klasse, waarbij teams gevormd mogen worden met ofwel een B1 en een C hond, ofwel twee C honden. Twee B1 honden in één team is dus niet toegestaan.
  • In de A/B2 klasse mogen teams gevormd worden met een A en een B2 hond of twee B2 honden. Twee A honden in een team is niet toegestaan.

De wedstrijd zal bestaan uit 5 proeven, waar bij iedere proef 3 apporten te halen zijn. Het is aan de voorjagers om te bepalen welke hond op welk apport wordt ingezet.

Het is toegestaan dat één hond op een proef alle drie apporten binnenbrengt.

Door een hond mogen over de gehele wedstrijd niet meer dan 8 van de 15 apporten worden binnengehaald.

Per proef worden maximaal 100 punten toegekend, per apport maximaal 30 punten en maximaal 10 punten voor postgedrag.

Indien de ingezette hond een apport niet binnenbrengt, mag de andere hond hierop worden ingezet. Voor dit apport worden dan nog maximaal 15 punten toegekend.
In alle gevallen blijft de regel dat per hond maximaal acht apporten mogen worden geapporteerd van kracht.

Bij de eindrangschikking wordt eerst gekeken naar het aantal binnengebrachte apporten, daarna pas naar het aantal punten.