Deelname aan een MAP is uitsluitend mogelijk indien de hond in het bezit is van een SJP-B of SJP-A diploma.

Een MAP bestaat uit 6 samengestelde proeven waarbij op iedere proef twee stuks dood veer- of haarwild geapporteerd dienen te worden. De proeven zijn niet vooraf bekend en zijn gesimuleerde jachtsituaties. De proeven worden uitgezet en gekeurd volgens het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven.

Het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven vindt u op www.orweja.nl/reglementen