Een Standaard Jachthondenproef bestaat uit drie gestandaardiseerde gedrag- en gehoorzaamheidsproeven (A tot en met C) en zeven gestandaardiseerde apporteerproeven (D tot en met J).

Het doel van de Standaard Jachthondenproef is primair de mate van perfectie en het niveau van de opleiding voor het werk na het schot van de deelnemende honden vast te stellen door middel van een formeel examen aan de hand van gestandaardiseerde gedrag- en gehoorzaamheidsproeven en gestandaardiseerde enkelvoudige apporteerproeven.

De proeven worden uitgezet en gekeurd volgens het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven.

Het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven vindt u op www.orweja.nl/reglementen